Grundläggande SEO

Grundläggande SEO – hur gör man egentligen?

 

När du arbetar med SEO är det viktigt att du får till grunderna rätt. Skapar du inte rätt förutsättningar för din hemsida blir det svårt för dig att synas högt upp i sökresultatet.

SEO i Borås hjälper dig att skapa rätt förutsättningar för din hemsida.

Det börjar med sidans URL (webbadressen).

Det som står i URL:en (webbadressen) på en sida är det första Google stöter på när de scannar en hemsida. Sidans URL är med andra ord den första pusselbiten till vad just den sidan handlar om.

Det här är din första chans att förklara för Google vad din sida handlar om.

Den här sidans URL är exempelvis ”https://seoiboras.se/grundlaggande-seo”.

Eftersom den här sidan handlar om just grundläggande SEO är det rimligt att det står med i URL:en.

Men, det är inte bara rimligt, det ger också Google en tidig signal om vad den här sidan handlar om.

-Allt du gör för att göra det lättare för Google att scanna och förstå din hemsida ökar dina chanser att synas online.

Du bör med andra ord se till att den sökfrasen du vill att din sida ska synas på finns med redan i URL.en.

Om du bygger en ny hemsida bör du ha med URL-strukturen i åtanke när du skapar din hemsida.

Låt oss säga att denna hemsida hade handlat om två huvudområden, SEO och hemsidor (istället för bara SEO), då hade URL-strukturen för denna sida antagligen varit strukturerad utifrån dessa två områden.

Sidorna som hade handlat om SEO hade då kunnat se ut exempelvis såhär:

seoiboras.se/seo
seoiboras.se/seo/titel
seoiboras.se/seo/metabeskrivning
seoiboras.se/seo/huvudrubriker
seoiboras.se/seo/underrubriker
osv…

Sidorna som hade handlat om hemsidor hade kunnat ha följande struktur:

seoiboras.se/hemsidor
seoiboras.se/hemsidor/wordpress
seoiboras.se/hemsidor/SLL-certifikat
seoiboras.se/hemsidor/webbhotell
seoiboras.se/hemsidor/5-basta-wp-teman
osv…

Denna typ av URL-struktur känns logisk och rimlig både för en sökmotor och en mänsklig besökare.

Här kan du läsa mer om URL:er och vad man ska tänka på.

Grundläggande SEO (sidans url)

Nästa steg är sidans titel

Sidans titel (eller title på engelska) är nästa pusselbit som sökmotorn stöter på när den scannar en sida. Titeln ska beskriva vad sidan handlar om. Den ska göra detta både för sökmotorn och för den mänskliga läsaren.

Titeln (och metabeskrivningen) är nämligen det som Google (och andra sökmotorer) visar upp när du söker efter någonting.

Ett exempel på detta ser du nedan:

Grundläggande SEO (titel)

Om du läser titeln på bilden, vilken sökfras tror du att denna sida vill synas på?

Gissar du på ”sökmotoroptimering i Borås” eller ”SEO i Borås” har du gissat rätt.

Om en person söker efter ”Sökmotoroptimering i Borås” tydliggör titeln att denna sida kan vara intressant att besöka.

Denna titel ger också Google en rätt tydlig indikation om vad sidan handlar om.

-Försök alltid att få med sökfrasen du vill synas på i sidans titel (gärna så tidigt som möjligt i titeln).

Läs mer om sidans titel här!

 Tredje steget är Huvudrubriken (H1)

Huvudrubriken ska berätta vad texten på sidan handlar om.

Huvudrubriken på denna sida är ”Grundläggande SEO” och föga förvånande handlar texten på denna sida om just grundläggande SEO.

”Men skulle inte sidans titel förklara vad sidan handlar om?” 

Helt rätt, det ska den, men även huvudrubiken bör berätta detta, du vill vara tydlig gentemot Google om vad din sida handlar om.

Sökfrasen, ständigt denna sökfras.

Ja, det kan kännas lite tjatigt att sökfrasen ska dyka upp hela tiden men vi är snart färdiga med sökfrasen.

När du har med sökfrasen i sidans URL, sidans titel och sidans huvudrubrik har du varit tydlig med vad sidan handlar om och sökmotorn har nu plockat upp denna information.

-Ha med sökfrasen i sidans huvudrubrik (H1).

 Läs mer om rubriker och vad du bör tänka på här.

 

Ingressen (det inledande stycket)

I förra stycket sa jag att vi snart var klara med sökfrasen och det är vi, men vi är inte riktigt klara med den än.

Du bör ha med sökfrasen du vill synas på tidigt i brödtexten och om möjligt bör du ha med den någonstans i de första 100 orden på sidan.

 

Brödtexten

Du har nu tydligt förklarat för Google vad sidan handlar om och det är nu dags att skriva något som faktiskt handlar om sökfrasen och som är intressant för dina besökare att läsa.

Du behöver inte upprepa sökfrasen speciellt ofta i brödtexten, om sökfrasen passar in naturligt i din text kan du nämna den igen ett par gånger men du ska inte ”spamma” din text med sökfrasen.

Upplever Google att du spammar brödtexten med sökfrasen riskerar du att straffas av Google så var försiktig och undvik (om möjligt) att använda sökfrasen för ofta.

För att din text (och sidan som texten finns på) ska ha en chans att synas i sökresultatet behöver du använda dig av webbcopy gjord på rätt sätt.

Bilderna på sidan

Om du byggt din hemsida i ett modernt CMS (plattform) som exempelvis WordPress kan du ge dina bilder en titel och en så kallad alt-tagg.

Alt-taggen är det som ett talprogram läser upp för personer med synnedsättning som använder internet. Google kan inte heller se bilder de kan enbart läsa informationen som bilden innehåller.

Så, för att hjälpa besökare med synnedsättning och samtidigt hjälpa Google förstå vad dina bilder visar bör du ge alla bilder en titel och en alt-tagg.

Kan du utnyttja bildens alt-tagg till din fördel?

Ja.

Handlar det om sökfrasen igen?

Ja.

Eftersom bilderna på din sida är en del av sidans innehåll scannar Google även dessa för att försöka förstå och värdera sidans innehåll.

Du kan då lägga till sökfrasen i en bilds alt-tagg (om det passar in med vad bilden visar förstås).

 Här kan du läsa mer om bilder och vad du bör tänka på.

Grunderna i SEO

Du har nu lärt dig grundläggande SEO och kan börja optimera dina sidor för de sökfraser du vill synas på.

Räcker då detta för synas på förstasidan på Google?

Ibland kan det göra det, om det är väldigt låg konkurrens på en sökfras och om dina konkurrenter inte har gjort någon sökmotoroptimering alls på sina sidor så kan det räcka.

Det krävs tyvärr ofta mer än så, men gör du det som vi pratat om på denna sida har du åtminstone kommit en bra bit på vägen.

Kvinna som söker online

Har du några frågor om SEO?