Sidans URL

Vad är en URL och hur påverkar den sökmotoroptimeringen?

 

Det första sökmotorn stöter på när den besöker en sida är sidans URL.

Sidornas URL:er  är med andra ord viktiga för SEO-arbetet på en hemsida.

Läs mer om varför URL:en är viktig nedan!

 

Sidans URL

En sidas URL (förkortning för Uniform Resource Locator) är det som står i adressfältet i din webbläsare:

 

Hemsida url 

En annan vanlig benämning för URL är webbadress. När Google besöker en sida är sidans URL det första sökmotorn stöter på.

URL:en är med andra ord den första signalen till Google om vad just den sidan handlar om.

Låt oss säga att du har en hemsida som handlar om äpplen med domännamnet www.äppelpäppel.se och du har skapat en undersida som specifikt handlar om äppelsorten Granny Smith.

Hur skulle då URL:en som leder till sidan som handlar om äpplesorten Granny Smith kunna se ut?

Den skulle kunna se ut på många olika sätt.
Vissa bra och andra… lite mindre bra.

Den skulle exempelvis kunna ha följande URL:
www.äppelpäppel.se/!37-ins-dom

Den skulle också kunna ha en URL som ser ut så här:
www.äppelpäppel.se/appelsorter/granny-smith

Vilken av dessa två URL:er skulle du säga bäst förklarar vad sidan handlar om?

Eftersom sidan handlar om ”Granny Smith” och inte om ”!37-ins-dom” tycker du nog precis som jag att URL:en www.äppelpäppel.se/granny-smith bäst förklarar sidans innehåll.

URL:en www.äppelpäppel.se/granny-smith förklarar även för Google vad sidan handlar om och det ger sökmotorn en tydlig indikation om sidans innehåll.

Det är med andra ord viktigt att din hemsida har en logisk och tydlig URL-struktur.

Du ska alltid göra det så lätt som möjligt för sökmotorn att förstå vad dina sidor handlar om.

 

 

Vikten av att ha en tydlig URL-struktur

En URL som inte på något sätt förklarar, eller hänger ihop med, sidans innehåll gör det onödigt svårt för sökmotorn att förstå sidan och det gynnar inte din sidas synlighet i sökresultatet.

Det är inte så att Google inte kan förstå sidans innehåll även om URL:en inte är representativ för sidans innehåll.

Men, det är inte till din hemsidas fördel att ha en konstig eller ologisk URL-struktur, Google gillar ordning och reda. Att din hemsida har en tydlig och logisk struktur skickar signaler till Google om att din sida är användarvänlig och det gillar Google (och de som besöker din hemsida).

Google själva har följande att säga gällande URL:er och URL-struktur:

Riktlinjer för en bra URL-struktur

 

Risker med att ändra på befintlig URL-struktur

Om din hemsida inte har en tydlig och logisk URL-struktur idag ska du inte börja ändra på sidornas URL:er utan att ha en plan. Om du gör detta så kan resultatet bli en hemsida med massor av brutna länkar, menyer som inte fungerar och sist med inte minst sämre synlighet i sökresultatet.

Är du det minsta osäker på hur du ska göra är mitt råd att du inte gör några ändringar alls eller kontaktar en webbyrå som kan hjälpa dig.

En risk med att ändra URL:en på en befintlig sida är att eventuella inlänkar som sidan har inte längre leder någon vart och det kan skada din synlighet online.

Din befintliga sida kan ha inlänkar från andra hemsidor och om du ändrar på URL:en utan att göra en 301 redirect så tappar du all den länkkraft den sidan har. Det skadar din hemsidas auktoritet då inlänkar är en faktor som Google tittar på när de bedömer hur relevant din hemsida är för olika sökord och sökfraser.

Ska du ändra på URL-strukturen på din hemsida måste du se till att de gamla sidorna pekas om (301 redirect) till de nya sidorna. Missar du detta så kommer din hemsida få sämre synlighet i sökresultatet.

 

Här är en video där jag går igenom vad du bör tänka på när du ska skapa en tydlig URL:

Sidans URL

Har du några frågor om SEO?