Sidans huvudrubrik & underrubriker

Hur påverkar egentligen rubrikerna sökmotoroptimeringen?

Rubrikerna är en viktig del av sökmotoroptimeringen av din hemsida. En ologisk rubrikstruktur gör det svårare för din hemsida att synas.

Läs mer om vad du ska tänka på gällande dina rubriker nedan.

 

Sidans huvudrubrik & underrubriker

En av de starkaste signalerna till Google om vad sidans innehåll handlar om är dess huvudrubrik.

Huvudrubriken är den viktigaste rubriken när det kommer till sökmotoroptimering. En huvudrubrik har html-taggen ”H1”.

Så här ser det ut när Google läser sidans huvudrubrik:

Hemsida huvudrubrik

Olika typer av rubriker

Rubrikstrukturen på en hemsida går från H1 till H6 och det är viktigt att ha en logisk rubrikstruktur.

På samma sätt som en tidningsartikel endast har en huvudrubrik (längst upp på sidan) bör även en hemsida ha endast en huvudrubrik och finnas längst upp i rubrikstrukturen.

En tidningsartikel har ofta underrubriker och det bör även texten på din sida ha.

Underrubriken H2 är den nästa högsta rubriken (hierarkiskt sett) efter H1 och den bör därför vara den primära underrubriken. Behöver din text ytterligare underrubriker kan du använda H3-H6.

Låt oss leka med tanken att du har en sida som handlar om äpplen.

Texten på sidan tar upp olika aspekter om äpplen och huvudrubriken (H1) är ”Allt om äpplen”.

Efter det inledande stycket som handlar om äpplen i allmänhet så kommer din första underrubrik som är ”Äppelsorter”.

Vad skulle du sätta för html-tagg på den underrubriken?

Gissar du på ”H2” så är du helt rätt ute.

I texten om äppelsorter delar du sedan in texten i ytterligare underrubriker för de olika äppelsorterna, exempelvis ”Granny Smith” och ”Golden Delicious”. Dessa underrubriker bör då vara i formatet ”H3” eftersom de hierarkiskt tillhör underrubriken ”Äppelsorter”.

Rubrikstrukturen på denna sida skulle då se ut som följer:

H1 – Allt om äpplen

    H2 – Äppelsorter

        H3 – Granny Smith

        H3 – Golden Delicious

Denna rubrikstruktur gör det enkelt för sökmotorns algoritmer att förstå hur texten hänger ihop och den visar för sökmotorn att det är ”ordning och reda” i din text.

Detta är viktigt på grund av att Google vill visa upp sidor som erbjuder deras användare relevant information av hög kvalité. Att din text har en logisk rubrikstruktur är med andra ord viktigt för din sökmotoroptimering då det signalerar till sökmotorn att texten håller en hög nivå.

Så här ser exempelvis rubrikstrukturen ut på sidan https://seoiboras.se:

Exempel på rubrikstruktur för en hemsida

Vikten av att ha en logisk rubrikstruktur

Som du ser i exemplet ovan är rubrikstrukturen logisk och det är ordning och reda vilket gör det enklare för Google att skanna och förstå sidans innehåll och vilka sökord den kan vara relevant att visa upp för.

Att ha en logisk rubrikstruktur handlar inte bara om att göra det enkelt för sökmotorn att förstå den och påvisa för sökmotorn att hemsidan är lätt att förstå för deras användare (dina besökare).

Det viktigaste är naturligtvis att du har en logisk rubrikstruktur så att dina besökare enkelt kan ta till sig texten. En text som har en bra rubrikstruktur gör det lättare för de som läser texten att förstå den och det gynnar både dig och den som läser din text.

Här är en video som går igenom sidans rubriker och vad du bör tänka på när du ska sökmotoroptimera dina rubriker:

Hemsidans rubrikstruktur

Har du några frågor om SEO?