Sökmotoroptimemering av bilder

Hur sökmotoroptimerar man en bild och varför är det viktigt?

 

När sökmotorn besöker en sida försöker den förstå innehållet på sidan. En sak som sökmotorn då gör för att förstå innehållet är att gå igenom bilderna på just den sidan.

Läs mer om hur du sökmotoroptimerar dina bilder nedan!

 

Bilderna på din hemsida

Google kan inte se bilder när de besöker en hemsida. Sökmotorn kan bara läsa bildens information.

Ser du bilden nedan?

 

Hemsidans bilder

 

 

 

 

 

 

 

Det gör inte Google.

Där vi ser en kvinna som sitter vid en dator ser Google något helt annat.

Det Google ser är kod som ser ut så här:

Bildfilens information

 

 

 

 

 

 

Vad finns det då för information för Google att läsa när det kommer till bilder på en hemsida?

Informationen som finns är bildfilens namn, bildens titel samt bildens alt-tagg.

Bildens namn

Om du har en bild på din hemsida som föreställer en Volvo V70 av årsmodell 2015 där bildfilens namn är ”12356_img_2015.jpg” vad tror du det säger Google?

Ingenting.

Google kan omöjligtvis veta vad bilden visar utifrån ett sådant namn på en bildfil.

Om du dessutom inte har gett bilden en titel eller en alt-tagg så är det omöjligt för Google att förstå vad bilden visar.

Om bildfilens namn istället hade varit ”volvo-v70.jpg” hade det varit mycket lättare för sökmotorn att förstå bildens innehåll.

Om möjligt bör du med andra ord se till att bilderna på din hemsida har ett namn som faktiskt förklarar vad bilden visar.

 

Bildens titel (title-tagg)

Bildens titel är nästa element som förklarar vad bilden handlar om.

Om vi använder oss av samma exempel som ovan och säger att bildfilens namn är ”volvo-v70.jpg” och bildens titel lyder ”Vit Volvo V70 2015” blir det ännu lättare för Google att förstå vad bilden faktiskt visar.

Här kan det vara på sin plats att påpeka att många hävdar (för all del på goda grunder) att bildens titel inte är något som sökmotorn använder sig av för att bedöma bildens innehåll.

Eftersom bildens titel är något du kan påverka så bör du göra det. Den kanske inte ger din sida en större chans att synas men det skadar inte sidans möjlighet till att synas heller.

 

Bildens Alt-tagg

Den sista saken du kan (och ska) påverka är bildens alt-tagg eller alternativa text.

Det finns två anledningar till att det finns alt-taggar för bilder.

Den första anledningen är att om webbläsaren av någon anledning inte kan visa upp bilden kommer den alternativa texten att visas upp istället.

Den andra anledningen till att man har skapat alt-taggen är för att hjälpa människor med synnedsättning.

Har du nedsatt syn eller är blind kan du inte se bilder men genom att använda dig av ett program som läser upp vad en hemsida innehåller kan du fortfarande surfa på nätet.

Om bilden inte har en alt-tagg kommer programmet inte att kunna läsa upp vad bilden föreställer då de flesta program för detta ändamål använder sig av just informationen i alt-taggen.

Även Googles algoritmer läser bildernas alt-taggar för att förstå vad bilden handlar om.

Det är med andra ord viktigt att bildens information är rätt.

När du sökmotoroptimerar en specifik sida bör en av bildernas alt-taggar på den sidan innehålla sökordet du vill att sidan ska synas på.

Om du vill att sidan ska synas på ”vit Volvo V70 2015” så ska det stå med i bildens alt-tagg.

En annan positiv sak med att ha optimerat bildernas information är att Google då kan visa upp dina bilder när någon gör en bildsökning. Detta är speciellt viktigt gällande produktbilder i en e-handel.

Många gör idag bildsök när de letar efter en specifik produkt och om du har angett rätt information för dina bilder så finns det en chans att Google visar upp just dina bilder när något söker efter en produkt som du säljer.

Nedan ser du en video där jag går igenom vad du bör tänka på när du ska sökmotoroptimera dina bilder:

Sidans titel

Har du några frågor om SEO?